529 views

18 MADDELİK SÖZLEŞME METNİ

Kategori : Duyurular, Haberler - Etiketler : - Tarih : 08 Şubat 2018

                    SİTEDER’İN

     HUKUKÇULARLA VE ŞEHİR  

PLANCILARI İLE HAZIRLADIĞI;

SULTANGAZİ BELEDİYESİ’NİN

              KABUL ETMEDİĞİ                     

18 MADDELİK SÖZLEŞME METNİ

 

 

 

 

İstanbul / Sultangazi / Cumhuriyet Mahallesi / Siteler Mevkii

 

ADALETLİ, YERİNDE DÖNÜŞÜM İÇİN OLMAZSA OLMAZLARIMIZ:

 

Sultangazi Cumhuriyet Mahallesi Siteler Mevkii sakinleri olarak uzun yıllardır, haklarımızı ve komşuluğumuzu koruyan bir dönüşüm için mücadelemizi sürdürüyoruz. Gerektiğinde kamu idarelerinin adaletsiz uygulamalarına davalar açtık, gerektiğinde toplantılar, yürüyüşler yaptık. Açtığımız bütün davaları kazanarak hukuk önünde de haklılığımız tescil ettik.

 

Süreci tıkayan bizler değiliz. Süreci tıkayanlar; haklarımızı, komşuluğumuzu görmezden gelip adaletli ve sağlıklı güvenli yerleşim hedefli değil, bizi ve isteklerimizi yok sayarak sadece kendileri için rant hedefli “dönüşüm” projelerini dayatanlardır. Bizler aşağıda sıraladığımız şartları dikkate alan bir yaklaşımla yenilenme sürecinin üzerine konuşulabileceğini düşünüyoruz.

 

Aşağıda ifade etmiş olduğumuz şartlar toplam inşaat alanı, emsal değerler, vaziyet planı ve ruhsata esas mimari proje de dahil olmak üzere ortaya konacak belge düzeni üzerinden değerlendirilmek kaydıyla hazırlanmıştır. Dolayısıyla mahallemizde yapılması düşünülen proje dahilin de üretilecek konut ve ticari ünite sayısı, kullanılacak yapı malzemelerine ve sosyal donatılara göre esas olarak değerlendirilecektir. Aşağıda ifade ettiğimiz şartlar vaziyet planı ve mimari projeye yön verebilecek asgari bir altlık oluşturmak üzere belirtilmiştir. Yapılacak inşaatın ve projenin toplam maliyetini karşıladıktan sonra artan konut ve ticari üniteler bakımından paylaşım esasına dair haklarımızı saklı tutuyoruz.

 

         ŞARTLARIMIZ;

 

 1. Hak Sahiplerine halihazırda yaşadıkları konutların net kullanım alanından(konut içi süpürme alanı) daha az net kullanım alanlı konutların verilmemesi; yapılacak yeni konutların bedelsiz (yıkım ve hafriyat/ ruhsat bedelleri, ve diğer inşaat harcaması, vergi, harç vs. dahil) tahsisinin sağlanması gerekmektedir.

 

 1. Hak sahiplerine herhangi bir ek bedel talep edilmeksizin bulundukları katta ve cephede konut tahsisi sağlanmalı, talepleri doğrultusunda bir üst veya bir alt kata geçebilme tercihleri bulunmalı, halihazırda bulunduğu katta konut tahsis edilemeyen komşularımıza kendi tercihleri dahilinde konut tahsisi (en üst katlar hariç olmak üzere) garanti altına alınmalı, mimari proje ve vaziyet planı geldiği zaman bu dağılım tekrar konuşulmalıdır.

 

 1. Vaziyet (Durum) Planı, Avan Proje ve Mimari Proje yapılmalı ve bu projeler hak sahiplerinin katılımı ile yapılmalı. Hak Sahiplerinin  %75 inin onayının alınması ile kabul edilmelidir.

 

 1. Tasarım aşamasıda dahil olmak üzere, Avan proje, vaziyet planı, mimari proje onayı ile birlikte sözleşme şartlarının mahallelinin oluşturacağı temsilciler heyeti veya bu heyetin görevlendireceği uzman kişilerin katılımıyla belirlenmesi; sözleşmenin eki teknik şartnamenin eki olarak avan proje,  mimari görünüş, vaziyet planlarının da yer alması sağlanmalıdır.

 

 1. İnşaatın yapım aşamasından bitim aşamasına kadar olan süreç Hak Sahiplerinden oluşturulacak bir temsil heyeti veya bu heyetin görevlendireceği teknik elemanlardan oluşan ekip  tarafından  kontrol edilmelidir.

 

 1. Site yönetimi inşaat aşaması bitip yapı kullanma izin belgeleri alındıktan sonra en fazla 2 ay içerisinde site sakinlerinin demokratik bir seçimle seçeceği Hak Sahiplerine devredilmelidir.

 

 1. Hazırlanacak projelerde isteyen komşularımızın kendi mevcut yapılarını güçlendirerek korumasının yolu da ( proje aşamasında her bloğun görüşü alınarak) açık tutulmalıdır.

 

 1. Yeniden yapılanma sürecinde siteler mevkiinde oluşacak imar hakları ile, mevcut yapıların yenilenme maliyetinin üzerinde, çok yoğun inşaat alanı oluşturulmamalıdır.

 

 1. Proje aşamasında mevcut bahçelerin, bahçelerdeki nitelikli peyzaj ögelerinin korunması öncelikli olmalıdır.

 

 1. Ticaret alanları AVM tarzında değil mahalle dokusuna uygun tasarlanmalıdır. Mahallede halihazırda dükkan sahibi olan esnafa mevcut dükkan alanı kadar ticaret alanı bedelsiz tahsis edilmeli; kiracı olarak esnaflık yapan komşularımızın yeni yerleşimde sosyal iktisadi şartlarına uyumlu biçimde öncelikli hak sahibi olması sağlanmalıdır.

 

 1. Yeni oluşacak yapılaşmada, konut dağıtımında komşuluk tercihlerine yönelik talepler  öncelikle dikkate alınmalıdır.

 

 1. Yeni yapılaşmada ekolojik değerlerin korunması ve geliştirilmesi öncelikli ilke olarak belirlenmeli, yapıların yerleşim planı oluşturulurken rüzgar, güneşlenme vb. faktörler gözetilmeli, yağmur suyu arıtma sistemi ile peyzajda bu suyun kullanımı sağlanmalı, çatılarda güneş enerjili ısıtma su ısıtma sistemlerinin yanı sıra, güneş, rüzgar vb. ögeler araştırılarak kendi enerjisini üreten yerleşim oluşturulmalıdır. Üretilecek güneş enerjisinin geliri hak sahiplerinin kullanımının yanı sıra site ortak giderlerinin karşılanmasında kullanılmalıdır.

 

 1. Hak Sahiplerine verilecek kira yardımı 1.500.-TL den az olmamak üzere yakın çevredeki emsal kiralar da dikkate alınarak; inşaatın bitimine iskan ve kat mülkiyet tapuları da alınmış oluncaya kadar kayıtsız şartsız ödenmelidir ve bu bedel inşaat süresine bağlı olarak yıllık kanuni kira artış oranına göre yeniden uyarlanmalıdır.

 

 1. Hak Sahiplerine taşınma ve geri taşınma bedelleri günün şartları üzerinden ödenmeli. Kiracılara da bir kereye mahsus taşınma yardımı yapılmalı.

 

 1. Mevcut kiracılara ve mevcut ev sahiplerine artan konutlardan öncelikli olarak daha uygun şartlarda konut alma hakkı tanınmalıdır.

 

 1. Güvenlikli tek site yapılmalıdır.

 

 1. Hak Sahiplerine inşaatı yapan yüklenici firma ve/veya  kamu kurumları gereken her türlü “GARANTİ” yi vermelidir.

 

 1. Oluşacak yeni yerleşim alanında; Site içinde her türlü sosyal donatı alanı (Otopark, Sosyal Tesis, Peyzaj düzenlemesi vb…) yer almalı. Bu tesislerin niteliğine vaziyet planı aşamasında site sakinleri karar vermelidir.

 

28 Ekim 2017 tarihinde derneğimizin daveti üzerine, site sakinleri ile yaptığımız toplantıda oluşan eğilimlerin, derneğimiz yönetim kurulunca değerlendirilerek tasnif edilmiş halidir. Belgenin hukuki anlamı, ilgili idarelerin vatandaş iradesini dikkate alarak yaklaşım ve politika oluşturmalarına katkı sunmak mahiyetinde olup, toplantıya katılanlar ve dernek üyelerine dönükte taahhüt içermemektedir

 

Saygılarımızla

 

S İ T E D E R

Yorum Yaz
Ad Soyad :
E-mail :
Yorum :